W jakich przypadkach pomaga polski psycholog w UK?

Na psychoterapia-uk.pl możesz uzyskać poradę polskiego psychologa Northampton.

Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu zagranicznych rynków zatrudnienia na naszych obywateli, Polacy chętnie zaczęli udawać się do Wielkiej Brytanii. Na chwilę obecną przez Brexit zjawisko emigracyjne wyhamowało, jednak ciągle nie brak chętnych do pracy lub rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Nierzadko jednak pobyt w Wielkiej Brytanii może tworzyć ogrom utrapień, z którymi trudno jest sobie poradzić bez dodatkowego wsparcia terapeuty niezwykle.

Polski psycholog w UK – kiedy można się do niego zgłosić?

Pobyt na emigracji oraz mające z tym związek odseparowanie od rodziny, jak również zatrudnienie w obcym państwa, mogą rodzić mnóstwo komplikacji, którym naprawdę trudno jest sprostać. Separacja z bliskimi często powoduje ogromną sytuację stresową. Do tego w wielu przypadkach pojawiają się także kłopoty z otrzymaniem etatu lub integracją z nowymi współpracownikami. Brak opanowania języka, który ciągle jest dość często spotykany, powoduje, iż bardzo szybko dochodzi do odcięcia się od znajomych z pracy. A stąd już tylko mały krok do istotnych zaburzeń nastroju lub zwiększenia liczby odruchów agresywnych. Odruchy tego typu bardzo ciężko jest poskromić bez wsparcia psychologicznego. Z tego powodu nie wolno bać się sięgania po pomoc specjalisty. Sesja z psychologiem jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak wygląda przebieg rozmowy?

Rozmowy ze specjalistą mają miejsce w komfortowej atmosferze oraz pełnej dyskrecji. Nie trzeba bać się, że informacje przekazane podczas rozmowy zostaną przekazane komuś innemu. Psychologa obowiązuje bowiem zachowanie tajemnicy , a zwolnić z niej może tylko sąd. Przed psychologiem nie powinno się skrywać swoich kłopotów oraz niedoskonałości – jego zadaniem jest wsparcie w ich rozwiązaniu. Psycholog instruuje, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także pomaga identyfikować sytuacje konfliktowe. Polski psycholog w UK to świetny wybór. Konsultacja przeprowadzana jest po polsku, za sprawą czego przebiega sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba przychodząca z problemem nie musi bowiem obawiać się tego, czy zostanie zrozumiana i czy sama prawidłowo zrozumie to, co powie do niej psycholog.

Dane teleadresowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339