Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała? Skieruj się na http://www.testypsychologiczne.com.pl.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak przebiegają te badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z zastosowaniem odpowiednich akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) i okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, ich wykonanie jest więc szczególnie ważne. Nie trzeba obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że w czasie wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je rokrocznie.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]