Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu

Pokaźna porcja wiedzy o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Sprawdź koniecznie!

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze sporządzają setki zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w internecie nietrudno wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależy cena tłumaczeń?

Czynniki determinujące końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacimy za translację tekstu wpływ mają wymienione niżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest najczęściej o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac dyplomowych, umów handlowych bądź artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Należy dodać, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. akt ślubu czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii lub odpisu, jak również nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie konieczności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]