Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Zleć ochronę Kraków na sed-hut.pl.

Form zabezpieczania mienia i osób jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]