Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Potrzebujesz zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko? Skieruj się w to miejsce.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one niezbędne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, ponieważ badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]