Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ uzyskasz więcej szczegółów o automatycznej windykacji.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w ustalonym czasie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, określając między innymi interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeśli wyliczone powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi także znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]