Co to jest metoda kasowa?

Jeżeli szukasz więcej wiadomości dotyczących metody kasowej, skieruj się w to miejsce.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w terminie i ostatecznie dostać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Mając na względzie wspomniany wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego kontrolowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]