Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe wiadomości na temat noty księgowej 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę może być niespodziewane przeoczenie lub przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które posiada też kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]