Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet jeśli obiekt budowlany ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z czasem ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to zdarzyć również niespodziewanie z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w rezultacie osłabionej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie świadczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budynków lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do wyselekcjonowania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, jednakże można to naprawić przywracając izolację poziomą murów, która powstrzyma podnoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejną fazą, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie ścian polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej bądź mat bentonitowych, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Często niezbędne będzie również odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak ściany żelbetowe, dylatacje i przepusty rur.