Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Szukasz kontenerów hakowych? Wejdź na ekombud.pl.

Część śmieci nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]